CSILLAGÁSZATI FÉNYKÉPEZÉS AMATŐRÖKNEK

1981-ben fejeztem be eleddig egyetlen 'szakkönyvem' kéziratát. A klasszikus filmes asztrofotózás korában egyáltalán nem létezett nyomtatott szakirodalom ebben a témakörben.

Bár időközben jó részt korszerűtlennek számító technikákat ismertetek ebben a műben, tekintve, hogy a filmes korszakot felváltotta a digitális technika, de az alapelvek, az asztrofotózás alapvető technikái és a kapcsolódó számítások örök érvényűek: ezért kezdő és haladó amatőr asztrofotósoknak bátran ajánlhatom.

Szinte kínálja magát, hogy a korszerű digitális verziót is megírjuk!


TELJES KÖNYV LETÖLTÉSE
: Download: CsillFot.ZIP

A ZIP file-t ki kell bontani egy üres könyvtárba és bármely képnézegetővel (IrfanView) lapozgatható. A tömörített mappa MPG képfile-okban tartalmazza az eredeti könyv lapjait. Jó szórakozást

ALBUMSZERŰ MEGTEKINTÉS

TARTALOM
(Itt egyenként webes felületen is belekukkanthatsz)

1.
Nyílt levél - bevezetés 0 1 2 3
2.
A CSILLAGÁSZATI FÉNYKÉPEZÉS ELMÉLETE  
Történeti áttekintés 5 6
Az asztrofotográfia egyedi sajátosságai 7 8 9 10
A fényérzékeny réteg 11 12
Az asztrofotográfia műszerei és módszerei 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Az égitestek látszólagos elmozdulása 29
Póluskeresés 30 31 32 33
A légköri tényezők szerepe 34 35
Állókamerás fényképezés 36 37 38 39 40 41 41
Vezett kamerás fényképezés 43 44
Az óraművekről 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
   
3.
OBJEKTUMOK FÉNYKÉPEZÉSE  
A Nap fotografikus megfigyelése 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
A Hold fényképezése 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Nap-, és Holdfogyatkozások 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Okkultációk 86 87 88
Bolygók fényképezése 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kisbolygók fényképezése 99 100
Meteorok fényképezése 101 102 103 104 105 106
Üstökösök fényképezése 107 108 109 110
Égterületek fényképezése 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Alapoptikás fényképezése 120
Mélyégobjektumok fényképezése 121 122 123 124 125 126
Speciális eljárások 127
   
4.
FOTOANYAGOK kidolgozása, rendszerezése, tárolása 128 129
   
5.
A felvételek tudományos jellegű kiértékelése  
Fotografikus pozíció meghatározás 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Blink - komparátor 145 146
Fotografikus fotometria 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Fotoelektromos mikrofotométer 163 164 165
Színképek fényképezése 166 167
   
6.
Felhasznált irodalom 168