STAF Projekt

FOTOGRAFIKUS PÓLUSRA ÁLLÁSI MÓDSZER

 

A sikeres csillagászati felvételek készítésének alapfeltétele a pólusra állás a lehető legpontosabban. Ez azt jelenti, hogy a mechanika Ra óratengelyének pontosan az égi pólus felé kell mutatnia.

Az alábbi módszer ezt fotografikussá teszi, feltehetően nagyobb pontossággal mint a szokásos eljárás.

 

 

 

FOTOGRAFIKUS PÓLUSRA ÁLLÁS

 

Első fázisban a távcsövünket kell +90 fok deklinációra állítani.

A második fázisban a primer fókuszban lévő fényképezőgéppel készítünk egy 30 mp-es felvételt oly módon, hogy közben a Ra tengelyt 0-180 fok közötti szöggel a Ra motor segítségével körbeforgatjuk.

 

A csillagok ekkor köríveket rajzolnak a felvételre, amiből azonnal megállapítható a Ra tengely irányának és az égi pólusnak az eltérése.

 

 

A képen lévő piros téglalap az én felvételem területe.. Láthatóan a sarkcsillag is majdnem belefér ha ívet húz.

 

Lépések:

 

 1. +90 fok deklinációra állás: Ez egy kényes dolog, mert az osztott körök kicsik, segítségükkel csak hozzávetőlegesen lehet a beállítást végezni. A Goto mechanikák index jelzései alapján még kevésbé pontos a ráállás.
  De!
  Az én fotografikus módszeremhez ez nem is elengedhetetlen.       

 2. 180 fokban elforgatott Pólus expozíció:    
  Ha
  az expozíció alatt motorikusan (vagy kézzel, lehetőleg egyenletesen) elforgatjuk a távcsövet, a csillagok félköríveket rajzolnak a felvételre.   
  Ideális esetben – amikor a távcső párhuzamos a Ra óratengellyel – a körívek középpontja és kép középpontja egybeesne.     
  Ha a tubus nem párhuzamos, akkor az ívek centruma és a kép középpontja eltérést mutat. Az első felvételen az ívek középpontja kijelöli azt a pontot az égbolton, ahová az óratengely mutat.
  Legyen ez a RA0 pont.         

 1. Pólus állás pontosítása:       
  Most már távcsövünket mozgassuk a meridiánnal párhuzamos helyzetbe, amikor a cső az óratengellyel párhuzamosan, de fölül helyezkedik el. (Általában így tároljuk az ekvatoriális mechanikákat.)   

Készítsünk 10-30 mp-es felvételeket. Ismerjük a Ra tengely irányát (RA0 pont a képen), ill. térkép alapján a Pólus helyzetét (POL).   
A talpcsavarokkal ill. a hajlásszög állító csavarral addig kell állítgatnunk a mechanikafejet, fotóznunk, míg a két pont végül egybeesik.

 

 

És mindez élesben:

 

 

Láthatóan a mechankafejet nyugati irányba kell kb. 10’-el elfordítani és a hajlásszögén emelni kb. 12’-et.


Kísérleti felvételsor elforgatott Pólus felvétellel


A műszert alaphelyzetbe állítottam – a tubus párhuzamos a Ra tengellyel ill. a meridiánnal) vizuálisan becsalogattam a Sarkcsillagot a látómezőbe. Last Alignment metódussal elindítottam a Goto mechanikámat (ez nem valódi betanítás, csak az óramű elindítása volt a cél). Ezután a Ra tengely nyugati oldalára állítottam a tubust, amikor a De tengely vízszintesen áll. Elindítottam egy 30”-es expozíciót primer fókuszban, ami alatt a mechanika legnagyobb sebességével a Ra tengely körül elforgattam a távcsövet.

Ez a felvétel megmutatja a forgási tengely irányát.

 

 

A csillagok körívei alapján elég pontosan megsaccolható a Ra tengely iránya, az a kis piros pötty jelzi, hogy a távcső optika tengelye nem párhuzamos a Ra tengellyel, azaz nem +90 fokon áll, hanem mintegy 23’ eltérést mutat. (A rács léptéke 10’)

 

Miután megtudtam hová mutat a Ra tengely, most ujra felső állásba forgatom a tubusomat. A fényképezőgépem vízszintes helyzetű, a De tengelyre merőleges.

Most egy óraműves felvételt készítek, melyen a csillagok pontszerűek.

Az újabb felvételen a Pólus pontos helyzetét kell bejelölnöm.

 

Csillagatlasz alapján a Pólus helyzete ismert, a környező halvány csillagokhoz viszonyítva. A fotón zöld pötty jelzi. Az eltérés jól mérhető: a mechanikafejet az alapcsavarokkal nyugati irányba 13’-el kell elforgatni, ill. a magasságon is csökkentenem kell 2-3’-et.

 

 

Remélem, hogy a módszer lényegét érthetően mondtam el.

 

Most az a tervem, hogy a Pólusra állást automatizálom egy (STAF_Pol) program segítségével, mellyel  a 2 felvételt egymásra vetítem és automatikusan határozom meg a 2 pontot: a Ra irányt (RA0) és Pólust (POL). A program kiméri az eltérést és javaslatot tesz az mechanika fej alap csavarjainak állítására. Miután a STAF_Robot robottávcső vezérlő programom kezeli a mechanika állítását (ASCOM) ill. a Canon távműködtetését is, ezért azt a folyamatot teljesen automatizálhatom. Most ezen töröm magam.

 

Mottó: „A darázs csípje meg!”

Magyarázat: Mióta ezzel foglalkozom, egyszer leestem a padról, csak a szerencse és a létra egyik foka mentett meg (ezen akadtam fent!), most meg egy darázs szállt a fülembe éjjel! (Bogarat tettek a fülembe!).

 

AGÓCS LÁSZLÓ

2010.09.06.