Új Alias definiálás

Top  Previous  Next

A Form public részében definiálunk egy változót: DataPath

A SetDataPath eljárás megnézi, hogy a BDE configban már definiáltunk-e egy TEMETO nevű aliast.

Ha nem, létrehozza újként.

Majd az új Path-t hozzáadja.


 

public

   property DataPath     : string read FDataPath write SetDataPath;

end;

 

implementation

 

{$R *.DFM}

 

{ TDM }

 

procedure TDM.SetDataPath(const Value: string);

var

AParams: TStringList;

begin

FDataPath := Value;

if not Session.IsAlias('TEMETO') then

   begin

     SESSION.AddStandardAlias('TEMETO', FDataPath, 'DBASE');

     Session.SaveConfigFile;

   end;

AParams := TStringList.Create;

try

       // Update the alias parameters

       AParams.Clear;

       AParams.Add('PATH=' + FDataPath);

       Session.ModifyAlias('TEMETO',AParams);

       Session.SaveConfigFile;

finally

     AParams.Free;

end;

end;