Tálca elrejtése és vissza

Top  Previous  Next

Egy hátborzongató technikai megoldás, akinek a windows-át így piszkálgatod, az biztos elküld melegebb éghajlatra.

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

x1:Thandle;

x2:array[0..50]of char;

begin

strcopy(@x2[0],'shell_traywnd');

x1:=findwindow(@x2[0],nil);

showwindow(x1,sw_hide);

end;

 

És vissza:

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

x1:Thandle;

x2:array[0..50]of char;

begin

strcopy(@x2[0],'shell_traywnd');

x1:=findwindow(@x2[0],nil);

showwindow(x1,sw_restore);

end;