Óra beállítása

Top  Previous  Next

Óra beállítása saját programból.

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

       ti:Tsystemtime;

begin

       getlocaltime(ti);

       ti.wYear:=1999;

       ti.wMonth:=2;

       ti.wDay:=23;

       ti.wHour:=10;

       ti.wMinute:=33;

       ti.wSecond:=0;

       setlocaltime(ti);

end;