IP leérdezés router mögül

Top  Previous  Next

Ha a számítógépünk nem közvetlenül kapcsolódik az internetre, hanem routeren keresztül, akkor a router IP címét fogja látni, ezért biztos módszer, ha egy szervertől kérdezzük le az IP-nket. Komponens: indy clients - IdHTTP

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i:integer; x,s:ansistring;

begin

try

x:=IdHTTP1.Get('http://checkip.dyndns.org');

i:= AnsiPos('Address:',x);

i:=i+9;

while x[i]<>'<' do

begin

s:=s+x[i]; inc(i);

end;

except

s:='No IP!'

end;

 

Caption:=s

end;