Image-be kép az internetről

Top  Previous  Next

Az első példában csak egy képet töltünk le, és mentjük ki. A második példa egy JPG képet tölt le stream-be, és onnan Image1 komponensbe. idHTTP komponenst az Indy Client fülön találsz. A példában a www.spessart.hu/image.jpg helyen van egy kép

 

uses JPEG;

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

S: TFileStream;

begin

IdHTTP1.Host := 'www.spessart.hu';

S := TFileStream.Create('C:\kep.jpg', fmCreate);

try

IdHTTP1.Get('/image.jpg', S);

finally

S.Free;

end;

end;

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

S: TMemoryStream;

jpg:TJpegImage;

begin

IdHTTP1.Host := 'www.spessart.hu';

S := TMemoryStream.Create;

jpg:=TJpegImage.Create;

try

IdHTTP1.Get('/image.jpg', S);

S.Position:=0;

jpg.LoadFromStream(S);

Image1.Picture.Bitmap.Assign(jpg);

except

//

end;

S.Free;

end;