Egér klikk imitálása

Top  Previous  Next

A nyilat az 5,5 -ös kordinátára viszi, és ott imitál egy click-et. (Cursor koordinátájának lekérdezése GETCURSORPOS(point);  (point:Tpoint!)

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

x,y:integer;

begin

x:=5;

y:=5;

setcursorpos(x,y);

mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0,0,0,0);

mouse_event (MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0,0,0,0);

end;