Automatikus indítás

Top  Previous  Next

Registry használatával megoldott automatikus indítás a windows indulásakor. Ezt azért szeretik, mert a mezei felhasználó nem tudja törölni. És te sem, ha nem figyelsz oda, és valamit elcseszel!

 

uses registry

...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

reg:Tregistry;

begin

reg:=Tregistry.Create;

reg.RootKey:=hkey_local_machine;

reg.OpenKey('software\microsoft\windows\currentversion\run',false);

reg.WriteString('azenprogim','c:\vavava.vav');

reg.CloseKey;

end;

 

És a törlése:

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

reg:Tregistry;

begin

reg:=Tregistry.Create;

reg.RootKey:=hkey_local_machine;

reg.OpenKey('software\microsoft\windows\currentversion\run',false);

reg.DeleteValue('azenprogim');

reg.CloseKey;

end;