Applikáció tálcaikon nélkül

Top  Previous  Next

Aki a tálcaikont el akarja tüntetni, annak 99%-ban egyáltalán nem kell a tálcaikon. Egy Form1.Show, Application.Restore, vagy a program indulása mindenképpen megjeleníti a tálcaikont, és ha a program indulásakor kiadjuk az utasitást: showwindow(application.handle,sw_hide);

még igy is bevillan, ami egy bug a programozó számára. De van megoldás:

 

program Project1;

 

uses

Forms,windows,

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

 

{$R *.RES}

var ExtendedStyle : Integer;

begin

Application.Initialize;

ExtendedStyle:=GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE);

SetWindowLong(Application.Handle,

GWL_EXSTYLE,ExtendedStyle or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW);

Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Application.Run;

end.